Avís legal

AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment de l’deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, AG Dental Consulting SL , amb CIF B67385039, registrat en el registre mercantil de Barcelona amb data 2019.02.22, presentació entrada 39.026.243, secció protocol 1613/2019, llibre diari 1304, tom seient 3223, protocol 1613/2019, inscripció 39.026.243, d’ara endavant AG Dental, Odontologia Integral de l’Penedès , en qualitat de titular de el lloc web agdentalvilafranca.com , amb domicili a Carrer de Sant Joan 12, 1r, 2a, codi postal 08720 a Vilafranca de Penedès, Barcelona, adreça de correu electrònic info@agdentalvilafranca.com, Procedeix a comunicar-los la present informació que conforma i regula les condicions d’ús en aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris de la pàgina web que es publica sota el nom de domini agdentalvilafranca.com , assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D’ÚS

La utilització de agdentalvilafranca.com atorga la condició d’ Usuari de agdentalvilafranca.com , bé sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal. Si l’ Usuari no estigués d’acord amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar agdentalvilafranca.com . Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per AG Dental, Odontologia Integral de l’Penedès pot ser diferent en cada moment en què l’ Usuari accedeixi a l’Portal. Per tant, elUsuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en que accedeixi a agdentalvilafranca.com .

A través d’ agdentalvilafranca.com , AG Dental, Odontologia Integral de l’Penedès facilita l’ Usuari l’accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d’Internet per AG Dental, Odontologia Integral de l’Penedès o per tercers autoritzats.

L’ Usuari està obligat i es compromet a utilitzar agdentalvilafranca.com i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d’aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins els Continguts que conformen agdentalvilafranca.com , com són les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, l’ Usuaris’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per AG Dental, Odontologia Integral de l’Penedès , d’un altre usuari o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

L’ Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en agdentalvilafranca.com , com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material a què tingués accés en la seva condició de Usuari de agdentalvilafranca.com , sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu. Així mateix, de conformitat amb tot això, el Usuari no podrà:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització escrita i explícita de AG Dental, Odontologia Integral de l’Penedès , que és titular dels corresponents drets , o bé que això resulti legalment permès.
  • Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de AG Dental, Odontologia Integral de l’Penedès o dels seus titulars, de les empremtes i / o identificadors digitals, marques d’aigua, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

El Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i inclús d’intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de agdentalvilafranca.com , i / o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en agdentalvilafranca.com són propietat d’ AG Dental, Odontologia Integral de l’Penedès o, si s’escau, dels seus respectius propietaris, sense que pugui entendre que l’ús o accés a l’Portal i / o als Continguts atribueixi a l’ Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius i sense que puguin entendre cedits a l’ Usuari , cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera els Continguts són propietat intel·lectual de AG Dental, Odontologia Integral d’al Penedès, O de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat de AG Dental, Odontologia Integral de l’Penedès o de tercers que han autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de AG Dental, Odontologia Integral de l’Penedès o de tercers inclosos en agdentalvilafranca.com que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

DISPONIBILITAT DE AGDENTALVILAFRANCA.COM

AG Dental, Odontologia Integral de l’Penedès no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a agdentalvilafranca.com , als seus continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar- . Per tant, AG Dental, Odontologia Integral de l’Penedès no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’ Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció de l’servei de portal durant la prestació d’ell mateix o amb caràcter previ.

AG Dental, Odontologia Integral de l’Penedès exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat de l’funcionament de agdentalvilafranca.com i dels Continguts , a el no compliment de l’expectativa d’utilitat que el USUARI hauria pogut atribuir a agdentalvilafranca.com i als Continguts.

La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’ Usuari sobre l’existència d’altres web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

AG Dental, Odontologia Integral de l’Penedès no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, de l’funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni de l’resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l’ Usuari , excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’ Usuari per aquest motiu.

L’accés a agdentalvilafranca.com no implica l’obligació per part de AG Dental, Odontologia Integral d’al Penedès de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’ Usuari , en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, AG Dental, Odontologia Integral de l’Penedès no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació de servei de agdentalvilafranca.com , ni dels possibles danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de l’ Usuario de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’ Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament de el navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

La prestació de servei de agdentalvilafranca.com i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. AG Dental, Odontologia Integral de l’Penedès , però, queda autoritzat per donar per acabada o suspendre la prestació de servei de agdentalvilafranca.com i / o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, AG Dental, Odontologia Integral de l’Penedès advertirà prèviament l’acabament o suspensió de agdentalvilafranca.com .

QUALITAT DE AGDENTALVILAFRANCA.COM

Atès l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que es subministren per mitjà de agdentalvilafranca.com , AG Dental, Odontologia Integral de l’Penedès realitza la seva millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i / o actualitat de els Continguts. La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

AG Dental, Odontologia Integral de l’Penedès exclou tota responsabilitat per les decisions que el Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de agdentalvilafranca.com . La informació està sotmesa a possibles canvis diaris sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part de AG Dental, Odontologia Integral d’al Penedès a l’ Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general.

JURISDICCIÓ

Per a les qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, tots les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de la província de Barcelona, ​​renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent.

Abrir chat
En que podemos ayudarte? estamos las 24h
Hola 👋
En qué podemos ayudarte? estamos las 24h